Ideologiczna indoktrynacja w Telewizji Publicznej

Z danych TVP wynika, że „Sylwestra Marzeń z Dwójką” oglądało nawet 8,3 mln Polaków. Tyle osób mogło zobaczyć występ grupy muzycznej Black Eyed Peas, która oprócz muzyki miała do zaoferowania polskim widzom również ideologiczną indoktrynację. Artyści wystąpili na scenie z tęczowymi opaskami, symbolizującymi ideologię ruchu LGBT, który kwestionuje konstytucyjną definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz postuluje wprowadzenie wulgarnej edukacji seksualnej w szkołach. Warto zauważyć, że nawet FIFA organizując ostatnie mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze, była w stanie wyegzekwować zakaz promocji jakichkolwiek ideologii na boisku w trakcie meczów. Mamy prawo tego samego wymagać od Telewizji Publicznej.

Czego chcą środowiska LGBT?

W postępowaniu z powództwa stowarzyszenia „Tolerado” przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia, Sąd Okręgowy w Gdańsku w postanowieniu z 26 września 2019 roku wskazał, że:
Przede wszystkim działania pozwanego określone w pkt. II wniosku polegające na rozpowszechnianiu informacji „Czego lobby LGBT chce uczyć dzieci? 4-latki: masturbacji, 6-latki wyrażania zgody na seks, 9-latki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu” nie stanowiło podstawy faktycznej żądania pozwu, zatem zakazanie rozpowszechniania takich informacji nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia. Z tych względów wniosek określony w pkt 2 wniosku nie mógł zostać uwzględniony. Na marginesie należy wskazać, że wniosek ten nie mógłby zostać uwzględniony również z merytorycznych względów. Informacje wskazane na przedmiotowym banerze dotyczące edukacji seksualnej dzieci nie są nieprawdziwe, gdyż pochodzą z matrycy edukacji seksualnej opracowanej przez Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA. Powszechnie wiadomym jest, że Ruch LGBT jest zwolennikiem wprowadzenia edukacji seksualnej zgodnie ze standardami WHO.

Nie ma miejsce na takie treści w telewizji publicznej!

§

Programy i inne usługi jednostek publicznej radiofonii i telewizji w ramach jej misji publicznej powinny respektować chrześcijański system wartości, służyć umocnieniu rodziny.

Art. 21 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o radiofonii i telewizji

Tęczowa ideologia za zgodą władz TVP?

Wysoce oburzający jest fakt, że całe to zideologizowane przedstawienie miało miejsce w telewizji publicznej, która jest dobrem narodowym i jako takie powinna pozostać wolna od ideologii. Według doniesień portalu „Wirtualne Media” polscy podatnicy zapłacili za występ amerykańskich muzyków 4,4 mln zł. Z doniesień medialnych oraz słów samych pracowników TVP wynika, że organizatorzy „Sylwestra Marzeń z Dwójką” nie tylko wiedzieli o planach artystów, ale wręcz cała akcja była zaplanowana. 

Nie ma naszej zgody na tęczową ideologię w Telewizji Publicznej!

Podpisz petycję przeciwko ideologii w TVP!

Chcemy telewizji publicznej wolnej od radykalnej ideologii ruchów politycznych kwestionujących polski porządek konstytucyjny, w tym ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Treść petycji do Prezesa Telewizji Polskiej:

Szanowny Pan Mateusz Matyszkowicz

Szanowny Panie Prezesie,

jako polscy podatnicy, z oburzeniem odebraliśmy emitowany w drugim programie Telewizji Polskiej koncert grupy Black Eyed Peas, który odbył się w Zakopanem podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką”.

Członkowie tej grupy wkroczyli na scenę z tęczowymi opaskami, symbolizującymi ruch LGBT, który opiera się na antynaukowej teorii gender i kwestionuje polski porządek prawny – w tym Konstytucję RP, która jednoznacznie definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Wśród postulatów politycznych ruchu LGBT jest również edukacja seksualna według standardów Światowej Organizacji Zdrowia, co zostało już potwierdzone postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z 26 września 2019 roku. Tymczasem w niesławnych wytycznych WHO możemy przeczytać między innymi, że seksedukatorzy powinni uczyć dzieci w wieku poniżej 4 lat o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała”, „masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa” oraz „odkrywaniu własnego ciała i własnych narządów płciowych”, a dzieci w wieku od 6 do 9 lat miałyby poznawać „seks w mediach (łącznie z internetem)” oraz rozwijać swoje „zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)”.

Dlatego wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec promowania tak szkodliwych i sprzecznych z polskim prawem ideologii w państwowej telewizji. Niestety, z doniesień medialnych wynika, że organizatorzy „Sylwestra Marzeń z Dwójką” doskonale zdawali sobie sprawę z happeningu, który zaplanowany był podczas występu grupy Black Eyed Peas.

Dlatego domagamy się od Pana jasnej i klarownej deklaracji publicznej, że nigdy więcej ekscesy tego typu nie powtórzą się na kanałach TVP.

Ponadto żądamy także wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec pracowników Telewizji Publicznej odpowiedzialnych za akceptację tej prowokacji. Chcemy Telewizji Publicznej wolnej od ideologii.

Z wyrazami szacunku,
Polacy